Przejdź do treści

Głównym celem działalności fundacji jest wspieranie i pomoc młodzieży, w tym młodzieży z zagranicy.

Nasza Fundacja wspiera ponad 700 uczniów z Ukrainy.

Misja fundacji

Fundacja AWANS w Kielcach prowadzi działalność od dnia 05.02.2020 r. Wśród celów statutowych organizacji znajduje się działalność edukacyjna w tym działalność w zakresie:
– nauki,
– szkolnictwa zawodowego,
– oświaty i wychowania,
– kultury,
– sportu,
– ochrony środowiska.
Głównym celem działalności fundacji jest wspieranie młodzieży, w tym młodzieży pochodzącej z zagranicy, która uczy się, bądź zamierza podjąć naukę na terenie Polski. Dzięki wsparciu Fundacji mogą oni spełniać swoje marzenia o zdobyciu cennych kwalifikacji a w konsekwencji znalezieniu dobrze płatnej pracy.


Dane fundacji:

KRS: 0000827421
NIP: 657 295 07 28
REGON: 38547964200000

Adres fundacji:

26-026 Morawica,
Bilcza, ul. Wierzbowa 1

Biuro fundacji:

25-661 Kielce,
ul. Helenówek 4,

pok. 209

Punkt zbiórki:

25-661 Kielce,
ul. Helenówek 4,

sala 1

Prezes zarządu

Andrzej Miszczyk

Rada fundacji

Sławomir Lewandowski

Bartosz Miszczyk

Marek Woś